Miro Škobić

U prvom dijelu podcasta detaljno obrađujemo jednu temu koja je još uvijek svježa u kolektivnom pamćenju.

Ova tema nas povezuje s našim najbližim susjedstvom i vraća nas u ne tako davnu prošlost. Govorit ćemo o ključnom događaju koji je obilježio regiju, a riječ je o zračnoj operaciji "Saveznička Sila" - NATO-voj kampanji bombardiranja Savezne Republike Jugoslavije (SRJ). Operacija je bila od izuzetne važnosti, trajala je punih 78 dana, od 24. ožujka do 1. lipnja 1999. godine.

Ova zračna kampanja bila je druga vojna intervencija NATO saveza u ratovima na Balkanu, koji su se protezali od 1991. do 1999. godine. Podsjećamo kako je prethodna intervencija bila poznata pod nazivom "Namjerna Sila" 1995. godine, kada su NATO-ove snage izvršile udare na vojne položaje i infrastrukturu vojske bosanskih Srba.

Operacija "Saveznička Sila" obuhvatila je opsežnu i kompleksnu kampanju zračnih udara. Zračne snage zemalja NATO pakta fokusirale su se na ciljeve na teritoriju tadašnje SRJ, prvenstveno na borbeni potencijal vojske te zemlje. No, kako ćemo otkriti kasnije, mete ovih napada nisu bile isključivo vojni ciljevi, uključujući jedinice protuzračne obrane i zračne baze s avionima.

Unatoč tome, nećemo se baviti političkom pozadinom koja je na kraju dovela do vojne intervencije NATO-a na teritoriju tadašnje SRJ. Ipak, dati ćemo vam brzi pregled kako biste shvatili osnovne kontekstualne elemente.

Ostanite s nama jer nas očekuje fascinantno putovanje kroz događaje koji su oblikovali povijest naše regije.

Video kadrovi napravljeni su pc igri Digital Combat Simulator | DCS World | Combat Simulator